ร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

ร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

ร่วมประชุมกับนายกเทศบาล ปลัดเทศบาลและทีมงาน เทศบาลท่าศาลา ในการที่จะทำร้านค้าชุมชนใจบุญ ท่าศาลา  เป็นที่น่ายินดีว่า คณะทำงานพร้อมร่วมมือกับผมอย่างเต็มที่ในการทำให้ร้านค้าชุมชนเกิดขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

ร้านใจบุญ ท่าศาลา จะเริ่มดำเนินการด้วยชุมชน เพื่อชุมชน ในรูปแบบการบริหารจัดการแบบ Modern management แต่จะหล่อหลอมให้เกิดสังคมในรูปแบบร่วมแรงและแบ่งปัน  โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ร้านนี้รายล้อมไปด้วยร้านเซเว่นอยู่ 3 ร้าน  แค่คิดก็ตื่นเต้นและสนุกสนานในการที่จะทำให้ร้านนี้อยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง เป็นต้นแบบในระดับประเทศ

ตอนนี้ผมกำลังปรับปรุง Farmer Market ที่ Oon Valley เพื่อเป็นต้นแบบให้ร้านใจบุญที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศ

สินค้าชุมชน สินค้าจากคนตัวเล็กจะได้มีเวทีทำมาหากินกับเขาได้บ้าง

ถ้าร้านนี้อยู่รอดได้ เติบโตได้ ร้านใจบุญจะเติบโตไปทั่วประเทศ  วันนี้เราจะเข้าไปเป็นคู่แข่งกับเซเว่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

วันนี้เราเล็กมาก เราไม่มีอะไรเลย แต่เรามีพลังหัวใจอันยิ่งใหญ่ มันเป็นความฝันที่เราเลือกที่จะเดินไปในทิศทางนี้  เราจะสู้ด้วยพลังสมองและสองมือของคนในชุมชน เพื่อชุมชน  เราจะหล่อหลอมให้คนในชุมชนมีความรักและความศรัทธาในสิ่งที่คนในชุมชนจะทำร่วมกัน และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 959
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์