การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • Oon Organic จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและ แจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อ Oon Organic ได้ในวันและเวลาทำการของ Oon Organic เวลา 09.00-12.00น. และ 13.00-18.00น. Oon Organic ขอสงวนสิทธ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • Oon Organic จะจัดส่งสินค้าฟรีก็ต่อเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป
 • หากสินค้าราคาไม่ถึง 500 บาท Oon Organic จะคิดค่าจัดส่งตามระยะทางหรือเหมา 100 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ สำหรับกรณีนี้ Oon Organic จะแจ้งรายละเอียดการจัดส่งให้ลูกค้าทราบเป็นกรณี
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง Oon Organic จะมีการแจ้งยืนยันการสั่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ในวันที่จะจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า Oon Organic จะดำเนินการประสานติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการรับของ (หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวันและเวลาในนั้นๆ กรุณาแจ้งมาที่ Oon Organic ทันที)
Oon Organic หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและสินค้าที่สั่งซื้อไป Oon Organic จะมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งไปแล้ว กรุณาตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ช่องทางที่ 1: จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานจะจัดส่งของตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ (กรุณาตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง)
 • ช่องทางที่ 2: ลูกค้าสามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ Oon Organic (ดัชฟาร์ม) (ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่ของ Oon Organic ได้ในหน้า “ติดต่อเรา” )

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่ง

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ Oon Organic และลูกค้าได้แจ้ง Oon Organic มาภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ได้แจ้งรายละเอียดในเงื่อนไข ทาง Oon Organic ยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้กับลูกค้า
 • ในกรณีที่ Oon Organic ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม Oon Organic มีสิทธ์ในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินใดๆทั้งสิ้นและ Oon Organic จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีเหตุสุดวิสัย ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

เงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อและคืนเงิน

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่ Oon Organic ทันที ทางโทรศัพท์ หมายเลข 064-001-0014 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้า
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินแล้วทางเราจะโอนเงินคืนให้ลูกค้าตามขั้นตอน
 • ในการคืนเงิน Oon Organic จะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

กรณีที่ลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหาและไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 • Oon Organic ขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อทาง Oon Organic โดยโทรมาที่ 064-001-0014 โดยเร็วที่สุด ภายใน 3 วันทำการโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก Oon Organic จะตรวจสอบและเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • เมื่อลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหา เน่าเสีย กล่องบรรจุภัณฑ์ชำรุด กรุณาติดต่อ Oon Organic และ กรุณาส่งคืนสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้าของ Oon Organic โดยเร็วที่สุด (ภายใน 3 วันทำการโดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก) หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะคืนสินค้า ขอความ กรุณาลูกค้าถ่ายรูปสินค้านั้นไว้และส่งให้กับ Oon Organic เพื่อที่จะได้ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ Oon Organic ทางเราจะเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด
Oon Organic หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและสินค้าที่สั่งซื้อไป ทางเราจะมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งไปแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งมาโดยทันที เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 1704
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์