คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ยินดีต้อนรับและขอบคุณ คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี คุณอรรฆฤกษ์ เย็นสวัสดิ์ ผู้บริหารดัชฟาร์ม ให้การต้อนรับ ณ โครงการออนวัลเลย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่ย์ ซึ่งเป็นการแบ่งปันแนวความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาที่ (Oon Valley)


 1360
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์