ความร่วมมือระหว่างชาวดอยเผ่าม้ง กับเกษตรอินทรีย์ที่ OV

ความร่วมมือระหว่างชาวดอยเผ่าม้ง กับเกษตรอินทรีย์ที่ OV

คุณแม่น้อย ชาวเขาเผ่าม้ง จากบ้านปานหินฝน อ.แม่แจ่ม ได้เดินทางมาดูสถานที่ปลูกผักอินทรีย์

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชาวดอยชนเผ่าม้งกับเกษตรอินทรีย์ที่ OVนับจากนี้ชนเผ่าจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน สร้างสังคมให้น่าอยู่ขอบคุณคุณสุจินที่นำสิ่งดีๆ สู่สังคม OV เรามาสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับ     

 830
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์