บล็อก

338 รายการ
จากความรับรู้เดิม “กระท่อม” เป็นสิ่งเสพติด ซึ่งแม้ว่าตามกฎหมายนั้นไม่ว่าจะเสพหรือจำหน่ายก็มีโทษทั้งปรับและจำคุก แต่ก็ยังเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆ ว่ามีการลักลอบขายใบกระท่อม ด้านสรรพคุณทางยาของกระท่อมนั้น สมัยโบราณจะใช้กระท่อมเป็นตัวยาแก้ท้องเสีย ในสูตรของหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนโบราณ บางสูตรก็บอกว่าสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่า สารสกัดจากใบกระท่อมนั้น สามารถนำมาใช้เพื่อการบำบัดอาการติดยาเสพติดได้
2411 ผู้เข้าชม
"เห็ดขี้ควาย" คือ เห็ดชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนกองขี้ควายเก่าๆ ที่แห้งแล้ว พอได้รับความชื้นจากน้ำฝน และมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ด (โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล) เห็ดขี้ควายก็จะออกดอกชูช่อขึ้นมา
5643 ผู้เข้าชม
4016 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์